mandag 22. juni 2009

Frihet eller undertrykkelse?

Nicolas Sarkozy ønsker burkaer bort fra fransk jord. Uttalelsen er et nytt eksempel på at det ikke alltid er lett å si hvor grensen bør gå mellom individers utfoldelse av frihet og undertrykkelse. Intuitivt har vel alle sin "gut reaction" i forhold til muslimske kleskoder som avhenger mye av personlig erfaring. Prinsipielt må selvsagt enhver få kle seg som de vil i privat ærende. Men hvor går egentlig grensen for hva sosialliberalere bør forsvare som personlig frihet til å velge sitt liv versus samfunnets plikt til å forsvare borgernes likhet? Er det egentlig noen prinsipiell forskjell mellom et forbud mot (frivillig) burka og forbud mot (frivillig) flerkoneri?

søndag 21. juni 2009

Felles sak mellom homo- og islamaktivister

Rossavik skriver (som alltid) utmerket i Morgenbladet, denne gang om forholdet mellom homobevegelsen og det muslimske miljøet i Norge. Ikke bare er fire styremedlemmer i Skeiv Ungdom homofile; homoaktivister og islamforkjempere kan finne felles grunn:

"For Skeiv Ungdom og LLH er «hestehandelen» antagelig riktig strategi: Hvis muslimske miljøer ser parallellen mellom homofobi og rasisme, kan homoorganisasjonene til gjengjeld strekke seg langt for å se på islamkritikk som uberettiget og overdreven. To grupper som opplever seg som marginaliserte, og som har et tungt konflikttema seg imellom, kan løse saken med sympati for hverandres anliggender."

onsdag 3. juni 2009

Less green than he promised

by Peter Custers

Just how far do the choices President Obama has made so far represent a shift towards a Green New Deal? There is no doubt that some of the measures he champions do reflect an important change of thought. George Bush, throughout his tenure, stubbornly resisted pressures to take steps meant to reduce greenhouse gases, but from the start Obama has indicated that he agrees that US CO2 emissions have to be decreased. His target is to double the production of renewable energy within three years, and his annual budget request submitted to the US Congress in February incorporated the proposal of a tax on CO2 emissions, as cherished by the economist Jeffrey Sachs and climatologist James Hansen.