tirsdag 15. februar 2011

Pressemelding: Liberalt Laboratorium avvikles

LibLab er en uavhengig tankesmie som har til formål å fremme prinsipiell debatt om liberal politikk. Styret i Stiftelsen Liberalt Laboratorium (LibLab) har vedtatt å legge ned stiftelsen. LibLab avvikles da styret ikke lenger ser stiftelsesformen som den mest hensiktsmessige måten å fremme sosialliberal politisk tenkning i Norge på.

LibLab ble etablert 15. mars 2004. I løpet av sine seks år har tankesmien bidratt til nytenking i det norske ordskiftet og kan ta deler av æren for at liberale prinsipper har spilt inn i samfunnsdebatten på flere områder. LibLabs hovedaktiviteter har vært knyttet til tre prosjekter, hvorav to har fått økonomisk støtte av Stiftelsen Fritt Ord og Liberalt Forskningsinstitutt:
  • Islam og det liberale samfunn
  • Sosialliberal politikk for velferd og verdiskaping
  • Liberal miljøpolitikk
Innenfor disse temaene har LibLab bidratt i både allmenn og faglig debatt. LibLabs representanter har deltatt i TV-, radio- og avisdebatter. Tankesmien har hatt stor suksess med en artikkelserie som har gitt viktige bidrag til prinsipiell sosialliberal tenkning. For eksempel vakte LibLab stor interesse med en spørreundersøkelse som viste at ikke-muslimer tror muslimske nordmenn er langt mindre liberale enn de er. Et annet eksempel på nytenkning er LibLabs innspill i miljødebatten om ”miljøborgerlønn” som et effektivt og rettferdig politisk virkemiddel.

LibLabs skriftlige bidrag vil fortsette å være tilgjengelige på www.liblab.no.

Styreleder Martin Sandbu uttaler: - Driften av LibLab krever mye administrative og finansielle ressurser. Nødvendig fokus på dette har tatt bort oppmerksomhet fra den tiden og innsatsviljen de engasjerte i LibLab har kunnet vie til politikkutvikling, som er hovedformålet til tankesmien. I tillegg har finanskrisen begrenset de økonomiske bidrag tankesmier kan forvente.

Styrets anser at LibLabs hovedformål nå best kan ivaretas ved å avvikle LibLab for å runde av den administrative byrden stiftelsesformen medfører, og frigjøre de menneskelige ressurser og den innsatsviljen tankesmien har nytt godt av. – Slik kan alle ildsjelene som har vært engasjert i LibLab lettere arbeide med prinsipiell liberal politikkutforming på andre måter, sier Sandbu.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Martin Sandbu, styreleder. sandbu@post.harvard.edu. Tlf: 95 92 98 48