fredag 30. januar 2009

Kamp mot skatteparadiser, men ikke i Oljefondet?

Ryddejobben er i gang etter finanskrisen. Det er bred enighet om behovet for nye globale regler. Det er også en god anledning til å gjøre en ekstra innsats mot råttenskapen som kalles skatteparadiser, der selskaper og enkeltpersoner kan unndra seg beskatning og skjule hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet.

Finanskrisen satte fart i arbeidet mot hemmelighold og korrupsjon. Barack Obama har lansert en lov som skal gjøre det vanskeligere å unndra seg beskatning ved at selskapet er registrert i for eksempel Camen Island eller Liechtenstein. På G20 møtet i november presset EU på for at kamp mot skatteparadiser skulle komme på agendaen.

Utveksling av skatteopplysninger er en vei å gå. OECD legger nå til rette for at land inngår bilaterale avtaler om utveksling av skatteinformasjon. De har utarbeidet en standardavtale for hvordan slik informasjon kan utveksles og mange land, deriblant Norge, undertegner slike avtaler.

Statens pensjonsfond investerer i selskaper som er registrert i skatteparadiser. Denne våren skal evalueringen av etikkreglene til Statens pensjonsfond utland sluttføres. Det er på tide at Norge også gjennom sitt eierskap går til kamp mot skatteparadisene ved å stille systematiske krav til åpenhet og skatterapportering i de selskapene fondet investerer i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentér innlegget her: