tirsdag 27. januar 2009

Retningslinjer om retningslinjer for retningslinjer for samfunnsansvar

Det ordet som forekommer hyppigst i Regjeringens Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, er visst "retningslinjer." Man får inntrykk av at etikk (eller "samfunnsansvar" som det skal hete, selvom det begrepet fremstår like ullent etter stortingsmeldingen som det var før) er en sjekkliste som skal krysses av: Hvis man kan krysse av tilstrekkelig mange punkter, da er man etisk (da "utøver man sitt samfunnsansvar"). Meldingen diskuterer overhodet ikke moralsk motivasjon, og hvorvidt etikk til syvende og sist ikke heller handler om hvilke verdier og innstillinger individene lever etter - og hva næringslivet kan gjøre i forhold til det. En "sjekkliste" kan i verste fall føre til at næringslivet blir mindre etisk motivert, og mest fokuserer på å overholde eksterne regler, ikke interne verdier (som det engelske ordet compliance henviser til).

Det er kanskje ufint å klage på at meldingen er skrevet i et dørgende kjedelig språk - det hører vel med til genren. Men når man overlater politiske meldinger til jurister i embedsverket, er det ikke rart at det meste av meldingen inneholder oversikter over lover og regler på området, ikke en refleksjon over hva som er rett og galt i næringslivet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentér innlegget her: